Open Studio & Presentación

Suwon Lee, artista, Venezuela, Nick Pedersen, artista, USA Luis Romero, artista. Venezuela Emerson Schreiner, pintor USA Amy Macintyre, escritora, USA

Sabado 9 Febrero 2013 4.pm. Gullkistan Studios.Ervidartunga Farm. Laugarvatn